Témánk

Családállítás lépésről lépésre: minden, amit tudni szeretnél a Hellinger féle családállításról

Családállítás lépésről lépésre: minden, amit tudni szeretnél a Hellinger féle családállításról

Családállítás lépésről lépésre: Minden, amit tudni szeretnél a Hellinger féle családállításról

Családállítás lépésről lépésre: Mi a családállítás?

Családállítás, családfelállítás, Hellinger terápia, Hellinger módszer: A Hellinger féle családállítás olyan terápiás módszer, amely a spiritualitás és a pszichoterápia határterületén helyezkedik el. Megtalálhatóak benne a pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis és a családterápia elemei. A Hellinger módszer segítségével az egyes egyének  problémáinak lehetséges generációkon átívelő okai, az emberi kapcsolatok és szociális rendszerek rejtett működési mintái, az egyénre gyakorolt hatásai válnak láthatóvá és megtapasztalhatóvá.

Ki volt Bert Hellinger?

A Hellinger módszer kidolgozása Bert Hellinger, német pszichoterapeuta nevéhez fűződik, aki 25 éven keresztül dolgozott papként bennszülött törzseknél Afrikában. Az itt töltött évei alatt figyelte meg a törzsi gyógyító technikákat és a mögöttük meghúzódó elveket, amelyek alapján később megalkotta a Hellinger családállítás módszerét. Rájött, hogy a testi-lelki problémáink kialakulásában óriási szerepe van annak, hogy sorsunk szorosan összefonódott felmenőink és családtagjaink  sorsával. A Hellinger féle családállítás kialakulásában szerepet játszottak az alábbi módszerek is: hipnoterápia, családterápia, pszichodráma, gestalt pszichológia, pszichoterápia.

A hellinger módszerben kiemelt szerep jut az úgynevezett “családi emlékezetnek”, amely szerint az egymással kötődésben élő lények és emberek energiamezőben összeköttetésben vannak egymással.

A Családállítás módszerének alaptörvényei

Bert Hellinger megfigyelése szerint az összes családtag egy rendszer része és bizonyos szabályszerűségek és törvények irányítják működését. Ezek a törvények hatnak életünkre, sokszor anélkül, hogy tudnánk róla. A korábbi családi traumák főleg abban az esetben fejti ki erősen hatásukat, ha el vannak hallgatva és a család tagjai nem hajlandóak tudomást venni róluk.

A rendszerállítási megfigyelés szerint a klán lélekben, ill. mezőben szigorú törvények uralkodnak, amelyek ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a klán tagjaira, és egy később születettben okozhatnak bajt. Hellinger a „szeretet rendjeinek” nevezi azokat, amire a magyarban a három törvény kifejezést találtuk a megfelelőnek.

 Hellinger megfigyelte, hogy ha ezek közül a törvényke bármelyik sérül, az generációkra kihathat a család tagjaira. A családi lélek megismétli önmagát, ami azt jelenti, hogy ha a korábbi generációban történt trauma, sérülés, törvényszegés nem került korrekcióra, ugyanaz a jelenség újból fel fog bukkanni egy következő generációban élő családtag életében, és tovább öröklődik, amíg nem oldódik meg.

Ha a családi mezőt kívülről új behatás éri és ezáltal új szellemi mozgás jöhet létre általa, ez az ismétlődés megállhat és a kliens egy új életszakaszt lesz képes megkezdeni. A változás és gyógyulás ugyanott kezdődik, amit Hellinger megtanult a zuluktól, a tiszteletnél őseink sorsa, döntése és élete iránt. Amikor valaki felismeri azt, ami VAN, és nem aszerint él, aminek szerinte lenni kellene, akkor el tud kezdődni egy másfajta mozgás, mint ami addig volt.

 1. Az első törvény az odatartozás jogáról szól. Hellinger szerint a legnagyobb boldogság az, amikor érezzük, hogy valahová odatartozunk, a legnagyobb félelem pedig a kirekesztéstől való rettegés. A Hellinger féle családállítás első törvénye kimondja, hogy: a család minden tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek odatartozónak ismerjék el. Bár nagyon egyszerűen hangzik ez a törvény, mégis számos módon tudjuk megsérteni, sokszor teljesen tudtunkon kívül. Az odatartozás jogának legnyilvánvalóbb megsértése, amikor valakit nyíltan kitagadnak a családból. Ez a jog viszont akkor is sérül, amikor valakiről nem beszélnek, mert annyira fájdalmas az emléke. Ilyen lehet pl. egy gyerek, csecsemő, magzat elvesztése, akinek az emlékét a család próbálja gyorsan “kitörölni” az emlékezetéből. Az odatartozás joga akkor is sérül, ha valakinek nem ismerik el a sorsát, például öngyilkosságot követ el, a család mégis azt mondja, hogy természetes halállal halt meg. Az egyik alap oldó mondat, amivel helyrehozható a kitagadás a “te is hozzánk tartozol.”
 2. A Hellinger féle családállítás második törvénye a hely törvényéről szól. A rendszerben minden egyes tagnak megvan a maga helye, pont ugyanúgy, mint a puzzle kirakós darabkái. Két irányból tekintünk az egyén helyére. Az egyik irány a függőleges, amely a szülő és a gyerek pozícióját határozza meg. A szülő mindig a Nagy, a gyerek pedig a Kicsi. A rend legtöbbször ebben az esetben akkor sérül, ha a gyerek a szülő helyére lép, aminek következtében nem tudja a saját életét élni. A horizontális irányban is rendnek kell lenni, ahol az egymással azonos generációs szinten lévők között vizsgáljuk a sorrendiséget. Itt az a törvény, hogy mindig az az első, aki előbb érkezett a rendszerbe. Ez a rend fel tud borulni a testvérek között is, de gyakoribb, amikor az egymás után következő párkapcsolatokban, házasságokban borul fel. Az első feleség mindig az első marad, és minden utána következő feleség neki köszönheti a helyét.
 3. A harmadik törvény a kiegyenlítődésről szól. Hellinger megfigyelte, hogy a családi léleknek is van csoport – lelkiismerete. Ha valakivel valami életbevágóan rossz történik, akkor másvalaki, rendszerint egy később született magára fogja venni ezt a “sérülést”. Ez azért történik, mert a rendszer próbál állandóan gyógyulni és ezért a sérülést újból és újból felszínre hozza, amíg az nem oldódik fel. Ennek a törvénynek a sérülése akkor figyelhető meg, ha például valaki elkezd minden érthető ok nélkül valamilyen testi-lelki tüneteket mutatni. Mivel az ok ilyenkor nem a saját életében keresendő, hanem pl.  egy felmenő életében, a kezelésre általában rezisztens marad egészen addig, amíg ez a mögöttes ok nem oldódik ki. A Hellinger féle családfelállítás módszere szerint ezek az elakadások az egyén saját élettörténete alapján nem fejthetőek meg egészen addig, amíg nem nézünk meg a családállítással egy tágabb képet.

A Hellinger féle családállítás tehát mindig azt keresi, hol és hogyan sérült a három törvény valamelyike és különböző intervenciókkal hozza ezeket a sérüléseket rendbe.

Az egyik intervenció az oldó mondatok kimondása (Látlak, Te is hozzám tartozol, Visszaadom a sorsod/ dühöd képviseletét, Sajnálom, azt hittem, hogy segítek neked azáltal, hogy átválalom ezt tőled.) Ezek az oldó mondatok mindig egyénre és helyzetre szabottak és a pillanatból születnek. Oldást hozhat a testi érzetek és érzések átélése is az állítás során – sírás, a düh okának kimondása, valaminek az elismerése vagy beismerése, megnyugvás átélése.

 

 

Ki végezhet családállítást avagy a Családállítás képzésről

Személy szerint  a Családállítás tanfolyamot én Dr. Pusztai Ildikónál végeztem, aki több mint 10 éve foglalkozik család-/rendszerállítással. Ildikó az Integrál Akadémia oktatója. A családállítás európai központjaiban szerezte meg képesítését  (Hellinger nevével fémjelzett Eurasys képzés, németországi DGfS tanrend) Évente 3-4 alkalommal indítanak családállítás képzést az Integrál Akadémián. A tanfolyam egy éves időtartama 120 órát foglal magában, melynek több, mint 70 %-a  gyakorlati képzés. A tanfolyamot elvégzőknek saját élményű család-/rendszerállítói gyakorlatuk lesz. Sikeres vizsga után ellátott tanúsítványt kapnak a résztvevők. Erre az alapképzésre (annak, aki ezt igényli) további képzés épül, ami csoportban alkalmazható állítói ismereteket ad. A családállítás tanfolyamot bárki elvégezheti, leginkább azoknak ajánlott, akik szakmájukból kifolyólag emberekkel foglalkoznak például családterapeutaként, pszichológusként, életvezetési tanácsadóként, egyéb emberekkel foglalkozó segítő szakmában tevékenykednek, vagy csupán felelősnek érzik magukat pl. kollégáik, családjuk fejlődéséért.

Fontos tudni, hogy a családállítás nem mindenre és nem mindenkinek jó! Gyakran előfordul, hogy nem a családi nehéz sors átvételről van szó. Ilyenkor leginkább az egyéni terápia (pl. pszichoterápia) az elsődleges út, és a családállítás csupán a gyógyulás egyik kiegészítő módszere.
A családfelállítás során mindig sarkalatos pont a terapeuta személye, az, hogy hogyan kezeli a hirtelen előtörő – akár szélsőséges érzelmeket, feszültséget, és hogy azt is ki tudja mondani, hogy mire nem alkalmas ez a módszer. Mindig körültekintően, ajnálás alapján válasszunk tehát terapeutát. Manapság ebben nem csupán személyes szimpátiánk, ismeretségünk, de az internet is nagy segítséget jelent.

Hellinger féle családállítás menete

A családállítás menete általában sarkalatos kérdés az érdeklődők körében. Vajon mi történik pontosan az egyéni ülésen vagy családállítós alkalmon?A családállítás módszerének két fő fajtája létezik, az egyéni és a csoportos állítás. Ezeknek menete különbözik egymástól, de az alap működési mechanizmus mindkettő mögött identikus, a fő különbség a kettő között, a csoportos családállításban a szereplők élő emberek, az egyéni családállításban pedig reprezentációs tárgyak.

A családállítás menete tehát: A kliens egy konkrét problémával érkezik, amelyre megoldást keres. Általában akkor szokták elhatározni magukat, amikor a szenvedés nyomás elég nagy, és elég nyomós okok szólnak a megoldás vagy változás keresés mögött. A szenvedés nyomás, bármennyire is negatívan hangzik segíti a munkát, mert inspirálja a kitartást, és segíti a fókusz megtartását. Fontos, hogy a kliens saját elhatározásból érkezzen. Gyakran beleesünk abba a hibába, hogy problémáink forrásának mások viselkedését, vagy a sorsunkat, esetleg más rajtunk kívül álló erőket okoljuk, majd a terápiában ezeket szeretnék “megjavítani”. Ez téves elképzelés, és bár valóban jelentős hatást gyakorolnak ránk külső körülmények, mindig csak a saját hozzáállásunk, a saját szemszögünk, a saját probléma tudatunk az, amivel a családállítás során dolgozni lehet, és ezen mozdítani bőven nagy feladat. Azzal tehát nem lehet családállításban dolgozni, ha valaki azt mondja, hogy “állítsunk arra, hogy a férjem/feleségem megváltozzon”.

 A probléma felvázolása után következik a szereplők kiválasztása, ahol arra keressük a választ, hogy ki mindenki jöhet szóba a rendszer felállítása során. Szereplők lehetnek anya, apa, nagyszülők, dédszülők, férj/feleség, gyerekek, egyéb fontos családtagok vagy a családon kívül álló személyek, és ugyanakkor fogalmak is (a betegség, a betegség oka, a harag, stb.) A csoportos családállítás során a csoport tagjai veszik magukra ezeket a szerepeket és a testtudatosságukra ráhangolódva mozognak a térben, amiből kirajzolódik a rendszer térképe. Egyéni családállítás során reprezentációs tárgyakat használunk a szereplők megjelenítésére, és a kliens mozgatja őket a saját érzéseire és testtudatosságára hangolódva. Közben egyeztetünk a felmerülő érzésekről, gondolatokról, meglátásokról. A csoportos vagy páros családállítás során a kliens úgy lép kapcsolatba a szereplőkkel, hogy odamegy hozzájuk, rájuk néz, megérinti őket, vagy más módon kapcsolódnak. Az egyéni állításban kezébe veszi a reprezentációs tárgyat és megérzi, hogy mi rejlik mögötte, vagy beleáll az egyes szerepekre (ha pl. földre helyezett tárgyakkal dolgozunk).

Mindkettő variáció végeredménye, hogy a kapcsolat felvétel által az egyes szereplőkkel, adott esetben oldó mondatok kimondásával és az érzelmek átélésével, változás jön létre a rendszerben. A családállítás nem igényel előzetes felkészülést vagy speciális készséget, nagyrészt az intuitív tudással dolgozik, ami bennünk lakozik, csak a hétköznapokban kevesebb teret adunk neki.

Létezik továbbá vállalkozó szervezeteknek szóló “családállítás”, más néven szervezetállítás is. A szervezetállítás során, a családállításhoz hasonló módon, a szervezetet vagy annak egy részét érintő vizsgálandó faktorokat képviselőkön, reprezentánsokon keresztül jelenítjük meg. A folyamat során egyszerűen, tömören megfogalmazott kérdésekre szűkítjük a vizsgálódást, mint például: Mi az oka a nagy mértékű fluktuációnak?; Miért csökken a bevétel?; A vagy B tervet válasszam?; Mi a kommunikációs probléma alapja a szervezeti egységek között? stb.

 

 

Hellinger terápia lényege

A Hellinger módszer lényege, hogy megmutatja, milyen rendszerszintű elakadások állhatnak egy-egy lelki problémánk mögött. A családállítás során a problémánk mögött rejlő kulcsszereplők és jelenségek láthatóvá válnak és ezáltal feloldhatóvá is., ez tehát tulajdonképpen ez a családállítás lényege.

A családállítás középpontjában a családi mező áll, amit szoktunk nevezni családi tudattalannak is, családi léleknek vagy családi lelkiismeretnek. Ez a családi mező állandóan törekszik a gyógyulásra és a kiegyenlítődésre, és pontosan ugyanúgy működik, mint a testünk. Ha a test működését károsító anyag kerül a szervezetünkbe, akkor azt a test igyekszik semlegesíteni, kilökni magából, megjeleníteni a felszínen, és ezáltal meggyógyulni és visszatalálni az egyensúlyba. Ugyanezt teszi a családi lélek is, amikor mélyen eltemetett és a család által nem feldolgozott sérelmeket, fájdalmakat megjelenít “a felszínen”, egy később született családtag életében, akinek ezáltal esélye van a családi sérülést feldolgozni és meggyógyítani magában.

 Az, hogy az éppen aktuális problémánk melyik ős életéhez kapcsolódik, nem annyira fontos információ. A családállítás lényege pontosan abban áll, hogy kiderítsük:  miért éppen annak az ősnek a sorsa ilyen fontos számunkra? Milyen őt ért tragédiához, vagy sérelemhez kapcsolódunk, és ez hogyan függ össze a jelenlegi problémánkkal? A családállítás során talált kapcsolatok sohasem véletlenszerűek, az egész rendszer rendkívüli intelligenciáját tükrözik, amelyikben mindennek van értelme és oka.

A családállítás legtöbbször csoportban történik, több résztvevő jelenlétében, de ugyanilyen hatékony az egyéni családállítás is, amelyben több a beszélgetés és egyeztetés arról, hogy mit látunk a kirakott képben, milyen érzelmek jelennek meg, milyen más szempontok tárulnak fel a kliens előtt, amikor belelép az általa hozott probléma résztvevőinek szerepébe. A családállítás olyan összefüggésekre mutathat rá, amelyek talán eszünkbe se jutnának egyébként, mégis a kirakós kulcsfontosságú részei.

 

 

Milyen problémák megoldásában segíthat a Hellinger féle családállítás?

 • a szülő-gyerek kapcsolat tartós zavarai a felnőttkorban is
 • a felnőttkorban is fájó gyerekkori hiányok, sebek
 • párkapcsolati problémák, kudarcok
 • gyerektelenség, félelem a gyerekvállalástól, funkcionális meddőség
 • életviteli nehézségek
 • ismétlődő, elhúzódó nőgyógyászati, urológiai esetek
 • érthetetlen lehangoltság, depresszió, düh, harag és más nehéz érzelmek
 • függőségek
 • kapuzárási pánik

 

Egyéni családállítás specifikus folyamata – mikor válasszunk egyéni családállítást?

Míg a csoportos családfelállítás esetében élő emberek jelenítik meg a kliens problémájának szereplőit, az egyéni családállítás esetében csak a kliens és az állítást vezető vannak jelen, a történet szereplőit pedig tárgyak képviselik. Bármilyen meglepő, az élettelen tárgyak segítségével is tökéletesen fel lehet térképezni a transzgenerációban megbúvó elakadásokat és oldani őket. A csoportos állítás esetében a kliens szinte végig csak nézi az előtte kibontakozó történetet, amit a szereplők jelenítenek meg. Általában az állítás közepe-vége felé kéri őt fel az állítást vezető, hogy lépjen be az állításba a saját helyére. Az egyéni családállítás során a kliens végig aktívan részese a folyamatnak. Mivel nincsenek jelen élő emberek, akik megjelenítenék a szereplőket, az állítás vezető különböző tárgyakat használ. Ezek lehetnek kövek, ásványok, fadarabok, bábuk, papírlapok, vagy egyéb tereptárgyak. A családállítás erősen tapasztalat alapú. Ez azt jelenti, hogy nagyon sokat lehet beszélni a működésmechanizmusról, hogy miként lehetséges, hogy ha a kliens rááll egy fehér lapra, ami az anyját képviseli, akkor képes lesz átszellemülni az anya szerepébe, mégis elég egy pillanat, hogy ezt valaki tényleg átélje és megtapasztalja a hatását.

A csoportos állítás során a kliens inkább kívülről nézi a történéseket. Az egyéni állítás során ő maga áll be az egyes szereplők helyére és átérezheti az ehhez a szereplőhöz kapcsolódó dinamikát. Erre az átérzésre és beleérzésre mindenki képes, gyakorlattal pedig tovább finomítható az érzékelés.

Akkor javasolt egyéni családállítást választani, amikor a klines problémáját túlságosan intimnek, nehezen megoszthatónak éli meg és kényelmetlenül érezné magát a csoport előtt. Ilyenkor az egyéni ülés biztonságot ad, hogy el lehessen indulni a problémafeltárás felé. A választásnál mérvadó az idő faktor is. Míg a csoportos állítások egész naposak, mivel egy nap 4-6 kliens állítása zajlik le, az egyéni állítás időtartama 1,5- 2 óra.

 

 

Családállítás esetek

Amikor próbáljuk eldönteni, hogy vajon a családállítás-e az a módszer, amivel érdemes lenne megközelítenünk a problémánkat, akkor felmerül a kérdés, hogy vajon a hellinger terápiára milyen problémával lehet jönni?

Testi panaszok

Szinte nincs is olyan ember, aki ne küzdene valamilyen testi bajjal, ez hozzátartozik emberi létünkhöz. A holisztikus megközelítés elterjedésével egyre jobban beépült a köztudatba, hogy minden testi probléma mögött lelki ok áll, és ezzel párhuzamosan kialakult az a tábor, aki pedig azt mondja, hogy a testi problémáinknak kizárólag fizikai háttere van (örökölt hajlam, a környezetünkben lévő káros anyagok, nem megfelelő táplálkozás, stb). Azért nem lehet igazságot tenni a két nézet között, mert mindkettő igaz. Ugyanannak az éremnek a két oldaláról beszélnek. Törvényszerű, hogy minden fizikai jelenségnek megvan a maga lelki (energetikai) vetülete, és fordítva. Ha tehát valaki nem múló testi panasszal, vagy gyakran visszatérő problémával érkezik a családállításra, fel tudjuk deríteni a mögötte meghúzódó okokat, családi mintákat, érzelmi blokkokat és elkezdhetjük ezeket oldani, hogy ismét beinduljon az energetikai körforgás. A családállítás viszont nem gyógymód, és semmilyen orvosi beavatkozást nem helyettesít. Az egészség támogatására használhatjuk és arra, hogy komplex, holisztikus képet alkossunk a testi tüneteinkről. Sok esetben a lelki okok oldásával, a test is követi ezt a változást.

Lelki panaszok

A másik nagy probléma terület a lelki panaszok. Mivel társas lények vagyunk számos problémánk a kapcsolati tereinkből származik, legyen szó akár párkapcsolatról, akár a családról. Ide tartozhatnak: a hűtlenség megtapasztalása a szeretett személytől, megromlott házasság, képtelenség a hosszútávú kapcsolatra, képtelenség egyáltalán párt találni, nehézségek a gyereknevelésben, pánikrohamok, szorongásos zavarok, szenvedélybetegségek, érvényesülési problémák, nehezen kapcsolódás az életkedvhez, és számos más. A családállítás rendszerszemléletben dolgozik és gondolkozik. Nem izolált lények vagyunk, hanem mindig nálunk nagyobb rendszerek részei és a rendszer energiája hatással van ránk. Akkor tudunk változtatni az életünkön, ha erre rálátunk, ha kirajzolódik előttünk, hogy a rendszer melyik szereplői vannak különös hatással ránk, valamint, hogy mi magunk hogyan állítjuk elő az életünkben megjelenő problémát, reakcióként ezekre a feltételekre. Minden, ami él, képes a változásra, és képes arra is, hogy új mintázatokat és alakzatokat teremtsen. A családállítás az önmagunkért felvállalt felelősséget erősíti, és segít meglátni a szükséges lépéseket.

Családállítás hatásai

Számos kritika éri a családállítást, mivel hatása tudományosan nem igazolható és bizonyítható, mégis emberek sokasága számol be arról, hogy a változásokat megtapasztalták, átélték és a folyamatok érezhető hatást gyakoroltak az életükre. Hellinger, a módszer megalkotója, nem tudós volt, hanem gyakorlati ember. Megfigyelte az emberi kapcsolatokban jelen lévő törvényszerűségeket, és ezekkel kezdett el dolgozni. A tudományos bizonyíték talán még várat magára, ettől függetlenül a családállítás hatásai saját bőrön bárki számára megtapasztalhatók.

Családállítás hatásai A családállítás egyik legfontosabb hatása, hogy megmutatja “AMI VAN”. Amennyire triviálisan hangzik ez, annyira sok eszközt használunk a nap 24 órájában, hogy ne lássuk meg azt, ami van, mert az túlságosan fájdalmas, félelmetes elszomorító, kiábrándító, pánikot keltő, értetlenséget ébresztő lenne, vagy más módon hatna ránk, amiről azt gondoljuk, hogy biztos nem lenne jó. Az, ami van viszont ettől nem tűnik el, sőt számos módon próbálja megmutatni magát. Hellinger úgy fogalmaz, hogy “néha könnyebb szenvedni, mint változtatni.”

A másik fontos hatás az energia áramlásának beindítása. Amikor valami fájdalmasat élünk át, trauma ér minket vagy egy hozzánk közel álló embert, akkor olyan mintha egy pillanatra “megállna az idő”. A lelkünk ilyenkor ugyanúgy reagál, mint amikor a testünket éri fájdalom – ösztönösen összehúzza magát. Az ösztönös reakció egészséges és segíti a túlélést, viszont ha a szükségesnél tovább áll fenn, akkor elkezdi gátolni az energia áramlást, és visszájára fordul. Nem is gondolnánk, hogy mennyi ilyen “görcsöt” hordozunk a lelkünkben, és milyen fárasztó ezeket fenntartani. A családállítás oldó mondatokkal, a fájdalmas pontok feltárásával segít újból helyreállítani az egészséges energia áramlást a rendszerben.

A harmadik hatás maga a kapcsolódás a szeretethez, amit Hellinger a szeretet Rendjének nevez. A családállítás fókuszában a rendszerben lévő rendellenességek – a szeretet Rendje ellen elkövetett mulasztások – helyreállítása áll. Visszaállítja a tiszteletet, annak a képességét, hogy meg tudjunk hajolni felmenőink és saját sorsunk előtt, és ezáltal megnyissuk az utat a gyógyulásnak. Annak ellenére, hogy a családállítás sokat dolgozik az ősökkel, a fókusz mindig a jelen pillanaton van, és az ősökkel való munka csak annyit szolgál, hogy minél inkább az itt és most-ban tudjunk lenni.

Mivel minden emberi lény nagyon komplex rendszer, nem lehet előre meghatározni, hogy vajon az adott problémát képes megoldani egy családállítás, vagy ennél sokkal többre van szükség. Néha egy alkalom is látványos változást hoz, néha pedig csak több alkalom után lazul a bemerevedett struktúra, látszanak meg ezáltal a családállítás hatásai.

 

 

Családállítás vélemények

Mindig nagyon fontos számunkra mások tapasztalata, mert mint mondják okos ember más kárán tanul. Mit mondanak azok, akik már próbálták a családállítás módszerét, álljon tehát erről itt két rövid vélemény:

K.Kata személyes véleménye a családállításról:

“Tündét egyéni családi állítás miatt kerestem fel, mert szerettem volna ránézni, milyen családi minta szerint működöm, mi az amin tudok változtatni, másképp csinálni, mint az őseim, rálátni a vak foltjaimra. Már a terápia elején oldott, bizalmi légkör alakult ki, ebben könnyű volt megnyílni, és feltárni a családunk történetét. Az állítás kövek segítségével zajlott, és a végén nagyon izgalmas, fájdalmas és tanulságos volt átbeszélni az érzéseket, tapasztalatokat. Tündét bátran, szívből ajánlom, mert nagyon felkészült, empatikus segítő, aki már a megjelenésével is bizalmat, odafigyelést és harmóniát áraszt”

Ágnes (tréner, HR tanácsadó Szentendréről) véleménye a családállításról

“Tünde kisugárzása első találkozásunkkor megfogott. Úgy éreztem, Ő tud nekem segíteni az engem aktuálisan foglalkoztató probléma megoldásában, így egyéni családállításra jelentkeztem be hozzá. Biztonságban, kényelmesen éreztem magam a terápia során, aztán hazaérve az a gondolat jött, hogy “de hiszen nem is azzal foglalkoztunk, amiért mentem”, mégis ott volt a bizonyosság, hogy minden rendben van. Aztán néhány nap után kiderült számomra, hogyan függ össze a két történet: amit problémaként megfogalmaztam és ami előkerült a terápia során.
Azóta is ámulok rajta, hogy megfelelő “előhívással”, Tünde által a tudatalattimból éppen az a “story” jött fel, ami a megoldáshoz vezet.
Hálát érzek. Sokat segítettél Tünde. Köszönöm!”

 

 

Hellinger családállítás ára

Az Egyéni családállítás ára 50.000 Ft, amely tartalmaz egy 50 perces konzultációt és egy 70 perces egyéni állítást. Szemben a csoportos állítással, az egyéni családállításon van lehetőség megbeszélni az állításban feljött érzéseket, meglátásokat az állítást vezetővel. A hagyományos családállításban erre nincs lehetőség. Ezekre egyéni üléseken kerül sor általában az állítást követően, amennyiben erre valakinek igénye van, természetesen itt már külön díjazásért. Az egyéni állításban viszont elsőként a páciens állapotának részletes felmérésére szánunk időt egy egyéni ülés keretében. Majd pedig a feldolgozásra hagyunk elegendő időt az állítást követően. Tehát az egyéni Hellinger családállítás ára magában foglal egy családállítást valamint egy terápiás ülést is.

Általában elmondható a terápiás árakkal kapcsolatban – ahogyan honlapunkon is megtalálhatók az áraink a szolgáltatás menüpontban – hogy egy-egy terápiás ülés (60 perc) ára átlag 20-25 ezer forint között mozog. 90 perces ülés esetében ez az ár már 30-40 ezer forint körül jár. Ezeket az árakat alapul véve alakítottuk ki az egyéni családállítás árát.

Családállítás ár – de mit is kapunk ezért?

A családállítás terápiás önismereti módszer, amely Bert Hellinger, német pszichológus, nevéhez fűződik. Hellinger a szabadon választott sorsot állítják szembe a kényszersorssal.

A családállítás eredményeként az egyén felismeri hatóerejét és lehetőségeit, és ez által teljesebbé teheti az életét.

A családállítás hasznossága sokrétű: Hasznos lehet például párkapcsolati problémák, függőségek, gyermektelenség, ismétlődő, elhúzódó betegségek, feldolgozatlan veszteségek, munkahelyi problémák, szülő-gyerek kapcsolati problémák, nehéz élethelyzetek során vagy akár depresszió kezelésében is.

 

 

 Családállítás módszerét kiegészítő segítő terápiák, módszerek többek között az alábbiak lehetnek:

 • Önismeretünk fejlesztése
 • Jóga gyakorlatok
 • Agykontroll
 • Kineziológia
 • Bach virágterápia
 • Autogén tréning
 • Meditáció
 • Pszichoterápia
 • Cranioszakrális terápia
 • Bert Hellinger könyvek:

Minden esetben egyéni egyeztetés történik a klienssel a problémás terület tekintetében. Forduljon hozzám bizalommal, ha úgy érzi segítségre van szüksége, illetve családállítást szeretne.

Balázs Tünde, Telefon: 36-20-5563803

Szerző: Balázs Tünde terapeuta

Még több: családállítás

Még több: Egyéni családállítás