Témánk

Bert Hellinger – a szeretet rendje

Bert Hellinger – a szeretet rendje

bert hellinger a szeretet rendje

A családállítás törvénye: Bert Hellinger – a szeretet rendje

Mi a családállítás?

Családállítás, családfelállítás, Hellinger terápia, Hellinger módszer: A Hellinger féle családállítás olyan terápiás módszer, amely a spiritualitás és a pszichoterápia határterületén helyezkedik el. Megtalálhatóak benne a pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis és a családterápia elemei. A Hellinger módszer segítségével az egyes egyének  problémáinak lehetséges generációkon átívelő okai, az emberi kapcsolatok és szociális rendszerek rejtett működési mintái, az egyénre gyakorolt hatásai válnak láthatóvá és megtapasztalhatóvá.

Ki volt Bert Hellinger?

A Hellinger módszer kidolgozása Bert Hellinger, német pszichoterapeuta nevéhez fűződik, aki 25 éven keresztül dolgozott papként bennszülött törzseknél Afrikában. Az itt töltött évei alatt figyelte meg a törzsi gyógyító technikákat és a mögöttük meghúzódó elveket, amelyek alapján később megalkotta a Hellinger családállítás módszerét. Rájött, hogy a testi-lelki problémáink kialakulásában óriási szerepe van annak, hogy sorsunk szorosan összefonódott felmenőink és családtagjaink  sorsával. A Hellinger féle családállítás kialakulásában szerepet játszottak az alábbi módszerek is: hipnoterápia, családterápia, pszichodráma, gestalt pszichológia, pszichoterápia.

A hellinger módszerben kiemelt szerep jut az úgynevezett “családi emlékezetnek”, amely szerint az egymással kötődésben élő lények és emberek energiamezőben összeköttetésben vannak egymással.

Bert Hellinger – a szeretet rendje

 

Bert Hellinger megfigyelése szerint az összes családtag egy rendszer része és bizonyos szabályszerűségek és törvények irányítják működését. Ezek a törvények hatnak életünkre, sokszor anélkül, hogy tudnánk róla. A korábbi családi traumák főleg abban az esetben fejti ki erősen hatásukat, ha el vannak hallgatva és a család tagjai nem hajlandóak tudomást venni róluk.

A rendszerállítási megfigyelés szerint a klán lélekben, ill. mezőben szigorú törvények uralkodnak, amelyek ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a klán tagjaira, és egy később születettben okozhatnak bajt. Hellinger a „szeretet rendjeinek” nevezi azokat, amire a magyarban a három törvény kifejezést találtuk a megfelelőnek. Mindössze három törvény van: az odatartozás-, a hely-, és a kiegyenlítődés törvénye. Akkor van Rend és jó élete az embernek, ha ezt a rendszert puzzle-ként szemléltetve a puzzle minden darabkája megvan és a saját helyén van. (Dr. Pusztai I. 2017. szóbeli közlés).

A családállítás fókuszában a rendszerben lévő rendellenességek – a szeretet Rendje ellen elkövetett mulasztások – helyreállítása áll. Visszaállítja a tiszteletet, annak a képességét, hogy meg tudjunk hajolni felmenőink és saját sorsunk előtt, és ezáltal megnyissuk az utat a gyógyulásnak. Annak ellenére, hogy a családállítás sokat dolgozik az ősökkel, a fókusz mindig a jelen pillanaton van, és az ősökkel való munka csak annyit szolgál, hogy minél inkább az itt és most-ban tudjunk lenni.

Hellinger megfigyelte, hogy ha ezek közül a törvények közül bármelyik sérül, az generációkra kihathat a család tagjaira. A családi lélek megismétli önmagát, ami azt jelenti, hogy ha a korábbi generációban történt trauma, sérülés, törvényszegés nem került korrekcióra, ugyanaz a jelenség újból fel fog bukkanni egy következő generációban élő családtag életében, és tovább öröklődik, amíg nem oldódik meg.

Ha a családi mezőt kívülről új behatás éri és ezáltal új szellemi mozgás jöhet létre általa, ez az ismétlődés megállhat és a kliens egy új életszakaszt lesz képes megkezdeni. A változás és gyógyulás ugyanott kezdődik, amit Hellinger megtanult a zuluktól, a tiszteletnél őseink sorsa, döntése és élete iránt. Amikor valaki felismeri azt, ami VAN, és nem aszerint él, aminek szerinte lenni kellene, akkor el tud kezdődni egy másfajta mozgás, mint ami addig volt.

  1. Az első törvény az odatartozás jogáról szól. Hellinger szerint a legnagyobb boldogság az, amikor érezzük, hogy valahová odatartozunk, a legnagyobb félelem pedig a kirekesztéstől való rettegés. A Hellinger féle családállítás első törvénye kimondja, hogy: a család minden tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek odatartozónak ismerjék el. Bár nagyon egyszerűen hangzik ez a törvény, mégis számos módon tudjuk megsérteni, sokszor teljesen tudtunkon kívül. Az odatartozás jogának legnyilvánvalóbb megsértése, amikor valakit nyíltan kitagadnak a családból. Ez a jog viszont akkor is sérül, amikor valakiről nem beszélnek, mert annyira fájdalmas az emléke. Ilyen lehet pl. egy gyerek, csecsemő, magzat elvesztése, akinek az emlékét a család próbálja gyorsan “kitörölni” az emlékezetéből. Az odatartozás joga akkor is sérül, ha valakinek nem ismerik el a sorsát, például öngyilkosságot követ el, a család mégis azt mondja, hogy természetes halállal halt meg. Az egyik alap oldó mondat, amivel helyrehozható a kitagadás a “te is hozzánk tartozol.”
  2. A Hellinger féle családállítás második törvénye a hely törvényéről szól. A rendszerben minden egyes tagnak megvan a maga helye, pont ugyanúgy, mint a puzzle kirakós darabkái. Két irányból tekintünk az egyén helyére. Az egyik irány a függőleges, amely a szülő és a gyerek pozícióját határozza meg. A szülő mindig a Nagy, a gyerek pedig a Kicsi. A rend legtöbbször ebben az esetben akkor sérül, ha a gyerek a szülő helyére lép, aminek következtében nem tudja a saját életét élni. A horizontális irányban is rendnek kell lenni, ahol az egymással azonos generációs szinten lévők között vizsgáljuk a sorrendiséget. Itt az a törvény, hogy mindig az az első, aki előbb érkezett a rendszerbe. Ez a rend fel tud borulni a testvérek között is, de gyakoribb, amikor az egymás után következő párkapcsolatokban, házasságokban borul fel. Az első feleség mindig az első marad, és minden utána következő feleség neki köszönheti a helyét.
  3. A harmadik törvény a kiegyenlítődésről szól. Hellinger megfigyelte, hogy a családi léleknek is van csoport – lelkiismerete. Ha valakivel valami életbevágóan rossz történik, akkor másvalaki, rendszerint egy később született magára fogja venni ezt a “sérülést”. Ez azért történik, mert a rendszer próbál állandóan gyógyulni és ezért a sérülést újból és újból felszínre hozza, amíg az nem oldódik fel. Ennek a törvénynek a sérülése akkor figyelhető meg, ha például valaki elkezd minden érthető ok nélkül valamilyen testi-lelki tüneteket mutatni. Mivel az ok ilyenkor nem a saját életében keresendő, hanem pl.  egy felmenő életében, a kezelésre általában rezisztens marad egészen addig, amíg ez a mögöttes ok nem oldódik ki. A Hellinger féle családfelállítás módszere szerint ezek az elakadások az egyén saját élettörténete alapján nem fejthetőek meg egészen addig, amíg nem nézünk meg a családállítással egy tágabb képet.

A Hellinger féle családállítás tehát mindig azt keresi, hol és hogyan sérült a három törvény valamelyike és különböző intervenciókkal hozza ezeket a sérüléseket rendbe.

Az egyik intervenció az oldó mondatok kimondása (Látlak, Te is hozzám tartozol, Visszaadom a sorsod/ dühöd képviseletét, Sajnálom, azt hittem, hogy segítek neked azáltal, hogy átválalom ezt tőled.) Ezek az oldó mondatok mindig egyénre és helyzetre szabottak és a pillanatból születnek. Oldást hozhat a testi érzetek és érzések átélése is az állítás során – sírás, a düh okának kimondása, valaminek az elismerése vagy beismerése, megnyugvás átélése.

 

Minden esetben egyéni egyeztetés történik a klienssel a problémás terület tekintetében. Forduljon hozzám bizalommal, ha úgy érzi segítségre van szüksége, illetve családállítást szeretne.

Balázs Tünde, Telefon: 36-20-5563803

Szerző: Balázs Tünde terapeuta

Még több: családállítás

Még több: Egyéni családállítás