Önismeret

Családállítás

Sorsunk

Családi mező

A családállítás terápiás módszer, amely a spiritualitás és a pszichoterápia határterületén helyezkedik el. Megtalálhatóak benne a pszichoanalízis, a hipnózis, a tranzakció analízis és a családterápia elemei. Kidolgozása Bert Hellinger, német pszichoterapeuta nevéhez fűződik, aki 25 éven keresztül dolgozott papként bennszülött törzseknél Afrikában. Az itt töltött évei alatt figyelte meg a törzsi gyógyító technikákat és a mögöttük meghúzódó elveket, amelyek alapján később megalkotta a családállítás módszerét. Rájött, hogy a testi-lelki problémáink kialakulását nem érthetjük meg pusztán a saját életünk eseményei alapján, ugyanis sorsunk szorosan össze van fonódva a bővebb családunk tagjainak sorsával. Az összes családtag egy rendszer része, amely több részei összegénél és bizonyos szabályszerűségek és törvények irányítják működését.

Ezek a törvények hatnak életünkre, sokszor anélkül, hogy tudnánk róla. A korábbi családi traumák főleg abban az esetben fejti ki erősen hatásukat, ha el vannak hallgatva és a család tagjai nem hajlandóak tudomást venni róluk.

A család korábban élt tagjainak sorsa, élettapasztalatai, szenvedésük és traumáik beíródnak a közös családi mezőbe és tovább öröklődnek.

A rendszerállítási megfigyelés szerint a klán lélekben, ill. mezőben szigorú törvények uralkodnak, amelyek ha megsérülnek, generációkon keresztül negatív hatással vannak a klán tagjaira, és egy később születettben okozhatnak bajt. Hellinger a „szeretet rendjeinek” nevezi azokat, amire a magyarban a három törvény kifejezést találtuk a megfelelőnek. Mindössze három törvény van: az odatartozás-, a hely-, és a kiegyenlítődés törvénye. Akkor van Rend és jó élete az embernek, ha ezt a rendszert puzzle-ként szemléltetve a puzzle minden darabkája megvan és a saját helyén van. (Dr. Pusztai I. 2017. szóbeli közlés).

Balázs Tünde: egyéni terápia, párterápia, családterápia, családállítás - lelkidolgaink.hu

Családállítás

Törvények

  • Az odatartozás joga – a kiterjesztett család (a klán) minden egyes tagjának egyenlő joga van ahhoz, hogy a többiek a családhoz tartozónak ismerjék el. Ez a jog akkor sérül, ha valakit kitagadnak, mert mondjuk a morális értékeknek nem megfelelő dolgot követett el, vagy ha az emléke nagyon fáj, és ezért a családtagok inkább próbálják elfelejteni őt (pl. korán meghalt kisgyerek). Az odatartozás joga sérül akkor is, ha valakiről azt állítjuk, hogy szívinfarktusban halt meg, holott öngyilkos lett. Ezzel a sorsát tagadjuk ki a családból.
  • A hely törvénye – A rendszerállítás szerint, minden egyes családtagnak megvan a maga helye. Ez a hely egyrészt a függőleges viszonyokban jelenik meg (szülő a Nagy, a gyerek a Kicsi), másrészt a vízszintes viszonyokban (az első szülött gyermek, a második, stb). Ez a törvény akkor sérülhet, ha a gyerek átveszi energetikailag a szülő helyét és így pár létrafokkal feljebb ugrik a rendszerben, vagy ha nincs elismerve valaki helye a testvérek között.
  • A kiegyenlítődés törvénye – a családokban csoport-lelkiismeret működik, ami azt jelenti, hogy ha a tagok közül valakivel valami életbevágóan rossz történik, akkor másvalaki, rendszerint egy később született elkezd ugyanúgy élni, érezni és viselkedni, mintha az a rossz dolog vele történt volna meg.

A törvények sérülése megbontja a rendet, az állításkor ezt a rendet kell a mezőben visszaállítani. Az állítás utáni hónapokban az egyén integrálja a múltat, megéli a jelent, nyitottá válik a jövő felé. Felismeri az aktuális valóságot és elkezdi végre a saját életét élni.

Összehasonlítás

Egyéni vs. csoportos állítás

A családállítás hagyományosan csoportban történik, de egyéni állítás is lehetséges. Ebben az esetben az állításon csak az állítást vezető és a kliens vannak jelen. Csoportos állítás esetében az egyes családtagokat a jelenlévő emberek képviselik, egyéni állításban erre a célra különböző tárgyakat használunk (pl. kövek, párnák, bábuk, fehér vagy színes lapok). Az egyéni állítás rövidebb idő alatt elvégezhető mint a csoportos családállítás. Az ülés általában 1,5 órát vesz igénybe.

A csoportos állítással szemben könnyedséget jelenthet az is, hogy a problémát nem kell 5-12 másik ember előtt megosztani, hanem csak az állítást vezetővel. Néha a probléma jellege, vagy más okok gátolhatják azt, hogy a kliens csoportos terápiában akarja azt feldolgozni.

Az egyéni állításon van lehetőség megbeszélni az állításban feljött érzéseket, meglátásokat az állítást vezetővel. A hagyományos családállításban erre nincs lehetőség. Ezekre egyéni üléseken kerül sor általában az állítás után, ha erre valakinek igénye van. Az egyéni állításban viszont a feldolgozásra is szánunk elegendő időt. Az Egyéni családállítás ára 50.000 Ft, amely tartalmaz egy 50 perces konzultációt és egy 70 perces egyéni állítást.

Ha úgy érzi, hogy szeretné feltárni a családi rendszerében örökölt hiedelmeket, korlátozó életszemléletet, feloldani a régi traumák hatását és szabadabb életet élni, jelentkezzen egyéni állításra.

Hívjon, vagy küldjön emailt, ha úgy érzi segíthetek önnek!

Tel: 36-20-5563803