Témánk

Keresztény párterápia

Keresztény párterápia

Keresztény párterápia

Véleményem szerint a pszichológia és a vallás nagyon közel áll egymáshoz. Mindkettő az emberi lélekkel foglalkozik. Azokat a szerepeket, amelyeket ma egy terapeuta vagy pszichológus tölt be, száz évvel ezelőtt a közösség papja vagy lelkésze gyakorolta. Napjainkban e kétféle látásmódot ötvözve nyújthat segítséget az erre fogékony pároknak a keresztény párterápia.

Istennel gyermekkorom óta szoros kapcsolatban állok, aki főleg nagymamámon és a református hitvalláson keresztül került az életembe, és akit a harmincas éveimben újból felfedeztem a meditáció révén is. A református közösség máig életem része maradt, és tovább adtam ezt a hitet lányomnak is, aki református óvodába járt. Nem járok rendszeresen templomba, de ennek ellenére úgy érzem, hogy Istennel aktív kapcsolatot tartok fenn a mindennapi életemben. Ez a kapcsolat számomra annyira élő, hogy segítségül hívom őt a terápiás munkámban is. A keresztény párterápia során Istennel hasonlóan szoros kapcsolatban álló párokkal dolgozunk együtt azon, hogy a párkapcsolati elakadás okait felderítsük.

 

Milyen problémákkal kapcsolatban segít a keresztény párterápia?

 

Isten társas lénynek teremtett bennünket, ahogy a biblia is megfogalmazza:

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. De jaj az egyedülállónak, mert ha elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül van, hogyan melegedhetne meg?”(Préd. 4,9-12)

Mégis minden párkapcsolatban, még a legjobbakban is előfordulnak hullámvölgyek, krízisek. Ezek természetes módon hozzátartoznak a kapcsolat fejlődéséhez, dinamikájához. A pár a kapcsolatot csupán azonban belülről szemlélve, benne élve az elakadás, a krízis okait sokszor nem képes felismerni. Ilyenkor könnyen lehet, hogy a kapcsolat adott fázisának befejezését szakításban vagy válásban élik ki, miközben egy belső működés megváltoztatása, elhagyása, befejezése lenne a cél. Ennek feltérképezésében segíthet a keresztény párterápia. Ha esetleg pedig mégis a szakítás a megoldás, segíthet a döntés meghozatalában, a gyász feldolgozásában és a kapcsolat lezárásában.

 

Az alábbi problémák leküzdésében segíthet a keresztény párterápia:

 

 • Megbocsátás hiánya
 • Félelem az elköteleződéstől, érzelmi sérülések
 • Nem tudják megbeszélni a párkapcsolati problémáikat, mert minden próbálkozás veszekedésbe torkollik
 • Bizalomvesztés, megcsalás, hűtlenség, féltékenység
 • Nehézségek a gyermekvállalással, gyermek születése utáni konfliktusok
 • Gyermeknevelésből eredő nézeteltérések
 • Világnézetbeli különbségek
 • Elmaradt az intimitás, a simogatás, az ölelés, a szex
 • Válás gondolata is felmerült
 • A felek / egyik fél úgy érzi, egyedül maradt a problémáival, feladataival
 • A felek / egyik fél úgy érzi,  magányos annak ellenére hogy párkapcsolatban él
 • Önbizalomhiány a párkapcsolatban

 

Milyen speciális módszereket alkalmazunk a keresztény párterápia során?

 

Számomra Isten nem egy szülőfigura, aki a Mennyországban trónol, sokkal inkább azonosítom mindennel, ami nem megfogható, nem látható, nem mérhető, de mindenképpen megtapasztalható.

Felnőtt éveimben határoztam el, hogy aktívan a pszichológia és az emberek segítése felé fordulok és ennek megfelelően kezdtem el képződni az Integrál Akadémia integrál pszichológia szakán. Az integrál pszichológia az embert és a világot a maga teljességében látja, annak materiális és spirituális oldalát is szem előtt tartva. A spiritualitás nem egyenlő a vallással. A vallásnak szervezett formája van, struktúrája, hierarchikus felépítése, kötött hitrendszere. A spiritualitás minden ember veleszületett képessége arra, hogy kapcsolatba tudjon lépni önmaga transzcendens dimenzióival, és hogy tudatára tudjon ébredni annak, hogy egy nála nagyobb rendszer szerves része. A vallás sokszor a hitre alapul Istenben, miközben a hívőnek nincs saját élménye Istenről. A spiritualitás a transzcendencia saját élményén alapul és nem kell, hogy konkrét Isten képhez kötődjön.

Szintén felnőtt koromban került az életembe a buddhizmus, amely számomra inkább szemlélet, mint vallás. Alapja a meditáció aktív művelése, ami befelé figyelést jelent, fókusz gyakorlatot, az elengedés és befogadás művészetét. Azon kívül, hogy az otthonomban gyakorlom a meditációt, részt vettem több meditációs elvonuláson Nepálban és Magyarországon is. Hiszek abban, hogy nem véletlenül születünk egy bizonyos helyre, mert ott van dolgunk és feladatunk, ezért nem gondolom azt, hogy a jelenlegi éltem célja az lenne, hogy hosszú időre elvonultan éljek egy Nepáli kolostorban. Ennek ellenére rendszeresen gyakorlom a buddhista meditációt, amely teljesen megfér a református hitem mellett, mert mindkettő ugyanoda vezet, Isten megtapasztalásához. Az oltáramon békében elférnek egymás mellett Krisztus és Csenrézi.

 

Konkrétabban az alábbi “szelíd” technikákat alkalmazzuk a keresztény párterápia során:

 • meditácó, meditáció beépítése a mindennapokba
 • keresztény ima
 • különböző relaxációs technikák
 • autogén tréning
 • családállítás

 

“Valóságosan megtapasztalni Önmagadat annyit jelent, mint megtapasztalni a Létet vagy magát az Istent… Innen nézve ébredhetsz rá arra, hogy az élet nem képes meghalni, ezért minden félelem alaptalan”

~Feldmár András

 

A fenti módszerek segítségével, az okok feltárásával, a probléma gyökerét kezelve a keresztény párterápia segíthet a felderíteni azt, hogy a problémás kapcsolatok hol szenvednek hiányt, mi okozza azt, hogy az ismétlődő konfliktus helyzetekből nem lehetséges a kitörés.

 

Forduljon hozzám bizalommal, ha úgy érzi segítségre van szüksége! Minden esetben egyéni egyeztetés történik a klienssel.

Balázs Tünde, Telefon: 36-20-5563803

Szerző: Balázs Tünde terapeuta

Párterápia