Témánk

Családterápia lényege

Családterápia lényege

A 21. századi család és a családterápia

Minden élőlény közül az ember gyermeke az, aki a leghosszabb idő alatt válik önálló életre képessé, és ehhez a „saját lábra álláshoz” szüksége van a családra: A család a szeretetből font védőháló: Az apai családfenntartó gondoskodás és az anyai óvó, védelmező szeretet, mellyel az anya az otthon melegét biztosítja, a család életét szervezi, megtartja. A gyereknek azonban ugyanígy szüksége van a határok meghúzására, a követelményekre, a korlátozó dominanciára is. De hol vannak ezek a határok? Mik lehetnek a helyes követelmények a gyermekünk nevelésben? Mindezeket természetesen mi szülők részben ösztönösen érezzük, gyermekneveléssel foglalkozó szakirodalomban tanulmányozzuk, de legnagyobb részben mégiscsak valahonnan magunkkal hoztuk: Saját családunk generációkon keresztül örökíti át értékeit, normáit, viselkedési szabályait, nevelési szokásait. Gyermekeink személyiségét tehát – természetesen sok egyéb faktor (iskola, társadalom, baráti kapcsolatok, stb.)  mellett – elsősorban alakító tényező mind a mai napig a család, a gyermeknevelés. Napjainkban a család intézménye átalakulóban van. Vannak családok, ahol még a tradicionális szerepek élnek, és van, ahol már egészen újfajta családi munkamegosztás érvényesül. A gyermek életében azonban, bármilyen családmodellben is – ideális esetben – a szülők egymást kiegészítve, szülői szerepükben egymást támogatva képesek megadni számára a biztonságot. Így megteremtődik az alap a sikeres felnőtté váláshoz. Napjainkban azonban szinte minden családnak egy jellemző kihívással kell szembenéznie, amit a világhírű gyermekpszichológus Kim John Payne ‘négy túlzásnak’ nevezett meg – túl sok tárgy, túl sok választási lehetőség, túl sok információ, túl nagy sebesség. A túlzások kora, a gazdasági és társadalmi érvényesülés kényszere folyamatos megfelelést, feszített tempót követel. És sokszor nem csupán a család felnőtt tagjaitól. A stressz és a túlterheltség miatt manapság gyakoribbak a pszichés zavarok, ami negatívan érinti az egyén közösségi kapcsolatait és egyáltalán nem kedvez az intim és szeretetteljes kapcsolatok építésének, hacsak ezt a család nem tudatosítja és nem kezd el ezzel a kérdéskörrel aktívan foglalkozni. Ebben nyújt segítséget a családterápia. A családterápia lényege az, hogy vissza tudja állítani a megingott egyensúlyt és a harmonikus működést a családi rendszerben.

A családterápia során mindig a család tagjai közötti kapcsolati minták állnak a figyelem középpontjában. A terápia a családdal folytatott interakciók révén törekszik a krízis megoldására.

A családterápia lényege

A családterápia pszichoterápiás módszer és szemlélet is egyaránt. Fontos szerepe van nem csak a már kialakult zavarok oldásában, hanem a megelőzésben is, hogy ezek a zavarok és tünetek ne ‘öröklődjenek át’ a következő generáció tagjaira. A családterápia lényege abban áll, hogy nem egy adott családtag egyéni problémáira, tüneteire fókuszál, hanem a családtagok közötti viszonyokra, az egymással való viselkedésre. Az egyes családtagok tehát csakis a családi rendszer részeként értelmezhetők. A  családban felmerülő konfliktusok, problémák vagy élethelyzetek megoldása is akkor hatékony, ha közösen történik – a család összes tagjával.

Az egészséges családi rendszer képes a zavart megszüntetni és tovább fejlődni. Ezzel ellentétben a kóros családi rendszerek fenntartják, konzerválják a felmerült problémákat és nem képesek megoldani őket.

A családterápia lényege tehát épp abban áll, hogy a módszer segít rávilágítani ezekre a fenntartó mechanizmusokra és aktív beavatkozással megszüntetni azokat. Mivel a problémák hátterében általában kapcsolati konfliktusok állnak, az aktív beavatkozás a kommunikáció fejlesztésére, a családtagok önismeretének elmélyítésére és önértékelésük javítására irányul. A kommunikációs zavarok leggyakoribb háttere az, hogy a családtagok képtelenek beszélni az érzéseikről, miközben elvárják, hogy a másik fél megértse őket.

Az aktív családterápiás beavatkozások lehetőséget teremtenek a belső emberi tartalékok feltárására és kifejlődésére, lehetőséget adnak az érzések tisztázására és kimondására.

Minden család képes lehet arra, hogy kiegyensúlyozottan működjön! Amennyiben úgy érzi tennének lépéseket a család harmonikus működésének irányába és  ehhez szakmai segítségre van szükségük, forduljanak hozzám bizalommal! Jelentkezzen be most!

Balázs Tünde, Telefon: 36-20-5563803

Szerző: Balázs Tünde családterapeuta

Minden a családterápiáról: http://lelkidolgaink.hu/csaladterapia-lepesrol-lepesre/

Családterápia