Témánk

A családfelállítás lényege

A családfelállítás lényege

családállítás lényege

A pénzről alkotott hiedelmeink feltárása Hellinger családáfelállítás módszerével – avagy a családfelállítás lényege

Sokan kérdezik tőlem laikusok, hogy mi a családfelállítás lényege? Ezt nehéz megfogalmazni röviden, ezért szeretném inkább egy példán keresztül szemléltetni – hogyan tárható fel, majd pedig hogyan befolyásolható a pénzről alkotott, életünket adott esetben megnehezítő családi hiedelemrendszer?

Milyen hiedelmeket kapunk a tarsolyunkba a pénzről?

 

A hiedelmeink rejtve fejtik ki hatásukat az életünkre, ugyanis nagy részük nem tudatosul bennünk és amíg nem tudatosak, addig nem is vagyunk képesek hatni rájuk vagy megváltoztatni őket. Bert Hellinger a családfelállítás módszerét fejlesztette ki arra – és egyben ugyanez a családfelállítás lényege – hogy ezekre a rejtett hiedelmekre fény derüljön és tudatos munkával Rendet legyünk képesek tenni közöttük. A hiedelmeinket őseinktől kapjuk, örököljük őket, amikor a világra jövünk, hogy segítsék az életünket.

 

A hiedelmek ugyanis az élet nagy kérdéseire adott válaszok, amik segítenek eligazodni a világ szövevényességében, ha viszont megkülönböztetés nélkül vesszük át őket, gyakran korlátozó hiedelmekké alakulnak.

 

Fontos, de gyakran tabuként kezelt témakör például a pénzhez, a bőséghez és a gazdagsághoz való hozzáállásunk. Ezekről van egy kimondott, vagy nem kimondott attitűd a családunkban, amikről picit többet megtudhatunk, ha szabadon befejezzük a következő mondatokat:

‘A mi családunkban a pénz…’.

‘Akinek pénze van az ….’

‘A pénz…..’

Ezek a mondatok meghatározzák a gondolatainkat és ezáltal a döntéseinket is, amik utána hatással vannak a sorsunkra és életutunkra, hiszen az életünk döntések sorozatából áll. Ezek a gondolatok mélyen rögzült programok, amelyeket kora gyerekkortól magunkba szívunk, az előttünk élő generációk ránk hagyományozott öröksége részeként. Annak ellenére, hogy talán néha ki is mondjuk ezeket a gondolatokat, nehéz fülön csípni az igazi hatásukat. Ennek feltárásában segíthet az egyéni terápia vagy a családállítás, amely rámutat a rejtett összekötő szálakra és kötődésekre.

A pénzhez kapcsolódó negatív gondolataink vagy hiedelmeink nagyon sokfélék lehetnek. Íme néhány példa:

 • A pénz piszkos.
 • Nincs elég pénz, gazdagság, bőség.
 • A pénz rossz dolog, mert mindig veszekednek miatta a szüleim.
 • A pénz nem boldogít.
 • Könnyen jött, könnyen megy.
 • A gazdagok nem boldogok.
 • A gazdagok önzőek.
 • A gazdagok becstelenek.
 • Akkor jutok elég pénzhez ha másoktól veszem el.
 • A szüleim mindig azt mondták, hogy mi szegényeik vagyunk és azok is maradunk.
 • Ha sok pénzem lenne, úgyis elvennék (vagy elkölteném az összeset).
 • Nem tudok bánni a pénzzel.
 • A pénz nem összeegyeztethető a spiritualitással.
 • A lelki fejlődéshez nem kell pénz.
 • A pénz és az anyagiak alantas dolgok (az anyagiasságra utalva a spiritualitással ellentétben).

 

Ha sikerült fülön csípnünk az ezekhez hasonló gondolatokat, érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon honnan jönnek ezek a mondatok, kitől hallottuk őket? A családállítás által kiderülhet az is, hogy valaki más nehéz sorsát cipeljük magunkon és észre sem vettük. Létezhet a családban az a nem kimondott csendes egyezség is, hogy a gyerek nem lehet boldogabb a szülőknél, vagy nagyszülőknél, nem lehet sikeresebb, vagy vagyonosabb a család többi részénél, mert az azt jelentené, hogy bizonyos fajta ‘árulást’ követ el. A szeretetét azzal fejezi ki, hogy azonosul az előtte lévők sorsával és követi azt.

A pénzzel és bőséggel kapcsolatos hiedelmeket érdemes feltárni a következő generációkra, saját gyerekeinkre hagyott örökség szempontjából is. A családállítás lényege itt ismét megfogalmazható: Ha a saját hiedelmeinket nem oldjuk fel, akkor a gyerekeink tovább viszik őket.

 

Ha a pénz témája tabuként van kezelve a gyerek előtt, akkor akár téves hiedelmeket is kialakíthatnak róla, mert a hiányzó információkat kénytelen kipótolni a fantáziájával.

 

A pénzről kialakított hiedelmekre befolyással lehet a társadalmi és kulturális környezet is, amelyben felnőttünk. A terápiába érkező kliensek a pénzről gyakran pont ugyanolyan nehezen beszélnek, mint a szexről. Mindkettő intim, sőt sokszor tabu témának számít, amiről nem illik beszélni, illetve olyan magánügy, amihez senkinek semmi köze. A téma tabuizálásával viszont a negatív hiedelmek még jobban elmélyülnek és rögzülnek.

A spirituallitás témájával való széles körű foglalkozás egy új dilemmát is hozott. Vajon a pénz mennyire spirituális? Ha valakinek sok pénze van, attól még lehet spirituális? Ér a spirituális gyakorlást célzó szolgáltatásokért pénzt kérni?

 

Sokak fejében az a hiedelem fészkel, hogy a spiritualitás és a pénz nem férnek meg egymás mellett.

 

Hiszen maga Jézus is azt mondta, hogy “Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni.” Az igazsághoz viszont hozzátartozik az is, hogy amíg azon szorongunk és minden energiánkat abba fektetjük, hogy legyen fedél a fejünk fölött és legyen mit ennünk, tehát a maslowi piramis alsó részében lévő szükségletek kielégítésén fáradozunk, addig nincs energiánk arra, hogy megcélozzuk a magasabb szinteket. A spiritualitás, transzcendencia és az önmegvalósítás a maslowi piramis csúcsán vannak. Ez azt jelenti, hogy ha van elegendő forrásunk ahhoz, hogy kielégítsük az alap szükségleteket, csak utána tudunk a magasabb értékek felé fordulni. A bőség, pénz és gazdagság tehát összetartoznak a spiritualitással. Amit nagyon tudatosan kell kezelni az ezekhez való ragaszkodás, de igazán lemondani is csak olyasmiről tudunk, amit már magunkévá tettünk.

A családfelállítás lényege összefoglalva tehát:

 • A családfelállítás során fényt kell derítsünk az egyént korlátozó családi hiedelmekre (ebben az esetben a pénzhez kapcsolódó hiedelmekre, amelyeket kora gyerekkortól magunkba szívunk, az előttünk élő generációk ránk hagyományozott öröksége részeként) Annak ellenére, hogy talán néha ki is mondjuk ezeket a gondolatokat, nehéz fülön csípni az igazi hatásukat, éppen ebben áll a feladat nehézsége
 • Ha megvannak a hiedelmek, érdemes feltenni a kérdést, hogy vajon honnan jönnek ezek a mondatok, kitől hallottuk őket? A családállítás által kiderülhet az is, hogy valaki más nehéz sorsát cipeljük magunkon és észre sem vettük. Az egyén a szeretetét azzal fejezi ki, hogy azonosul az előtte lévők sorsával és követi azt.
 • Tudatos munkával rendet kell tegyünk a hiedelmek közöttük, mely pozitív hatással van a egyén sorsára
 • És ez után következik az a pont, ami szerintem talán leginkább a családállítás lényege: Ha a saját hiedelmeinket nem oldjuk fel, akkor a gyerekeink tovább cipelik őket magukkal. Szülőként igenis feladatunk, hogy ezeket a hiedelmeket már mi magunkban, majd rajtunk keresztül gyermekeinkben is feloldjuk.

 

Minden esetben egyéni egyeztetés történik a klienssel a problémás terület tekintetében. Forduljon hozzám bizalommal, ha úgy érzi segítségre van szüksége, illetve családfelállítást szeretne.

Balázs Tünde, Telefon: 36-20-5563803

Szerző: Balázs Tünde terapeuta

Olvasson többet és tudjon meg mindent a családállításról: Családállítás lépésről lépésre

Még több: családállítás